Skötselanvisningar

Leverans: När dörren mottages ska den kontrolleras att inga transportskador förekommer. Eventuella anmärkningar ska du se till att chauffören noterar på fraktsedeln.
Ev. fel: Synliga fel ska påtalas före monteringen, senast 7 dagar efter leverans. Ska du installera dörren/fönstren vid senare tillfälle kom ihåg att ta av emballage och inspektar så inga fel eller dolda transportskador förekommit vid leverans, fel ska inkommit till oss senast 7 dagar efter leverans. Du ska även få en kvittens skriftligen att vi mottagit det för att det ska räknas som giltigt.
Lagring: Om dörren ska lagras före monteringen ska detta göras torrt och stående eller liggande på plant underlag.
Transport: Dörren ska transporteras så att inte målade ytor utsätts för nötning.
Skötsel: Målade ytor rengörs med ett milt rengöringsmedel, ex. med diskmedel, och torka med en mjuk trasa, torka även torrt med ex en kökshandduk efterpå. Om en skada uppstått så tätas den med akryltätmassa och vid behov bättring-målas.